امروزه در بازار اسکنرهای سه بعدی، اسکنرهایی با دامنه قیمتی از چند میلیون تا چند صد میلیون موجود می‌باشد. هر کدام داری ویژگی ها و محدودیت های متفاوتی از دیگری است. ما معتقدیم انعطاف پذیری، کیفیت و قیمت پایین اسکنر Fuel 3D ، در بازار اسکنرهای سه بعدی جایگاه ویژه‌ای را از آن ما نموده است. 

 

 

میزدوار:

اسکنرهای عمومی موجود و یا ارزان قیمت، جهت اسکن نمونه از تاباندن پرتوی لیزر به صورت نقطه و یا خطی بر روی قطعه مورد نظر استفاده کرده و در نهایت یک الگو از جسم بدست می آورند. با قرار دادن نمونه بر روی یک میز دوار و ثابت کردن اسکنر قادر خواهند بود تصویر سه بعدی از جسم را ایجاد کنند. اسکنر Fuel 3D به عنوان یک اسکنر دستی،  نیازی به میزدوار جهت اسکن ندارد، از این رو بدون ثابت نگه داشتن اسکنر قادر به ضبط تصاویر سه بعدی خواهید بود.

 

 

پرتوی لیزر خطی:

اسکنرهای موجود در بازار جهت اسکن اشیاء و یا نمونه های بزرگ، با ایجاد پرتوی لیزر به صورت خطی بر روی نمونه عمل اسکن را انجام می دهند. به دلیل اینکه در این فناوری در هر لحظه، داده های سه بعدی زیادی ظبط می شود، نیاز است تا شی مورد نظر در طول فرآیند اسکن ثابت باقی بماند و همچنین در بیشتر موارد از یک پوشش دهنده سطح استفاده می شود. در این نوع اسکنرها سطح قطعه ای که مورد اسکن واقع می گردد، باید داری سطوح انعکاسی مناسبی باشد، در غیر اینصورت پرتوی لیزر نمی تواند به خوبی الگویی از سطح ایجاد کند و یا به عبارت دیگر ورودی دستگاه با مشکل مواجه می گردد. قیمت اسکنرهایی که از این فناوری بهره می برند در محدود 20000 تا 50000 دلار می باشد. اسکنرهای Fuel 3D با توجه به قیمت بسیار کمتر و قابل حمل بودن، به دلیل عدم استفاده از پوشش دهنده سطح، تصویر سه بعدی تمام رنگی ارائه می دهد.

 

اسکنرهای دستی:

به منظور کار در اطراف قطعه با هر گونه شکل و یا اندازه ای، اسکنرهای دستی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکنرهای دستی موجود قیمتی در حدود 15000 تا 30000 دلار دارند. وجود تصویر رنگی علاوه بر ساختار سه بعدی جسم در کنار قیمت بسیار کمتر وجه تمایز اسکنر Fuel 3D در مقایسه با سایر اسکنرهای دستی می باشد.