پزشکی

با استفاده از اسکنرهای سه بعدی می‌توان تصاویر سه بعدی دقیق و سریعی از مدل آناتومی بدن را به دست آورد. این مهم منجر به تحول چشمگیری در کیفیت جراحی پزشکان شده است. کاربرد فناوری اسکن سه بعدی در کنار روش‌های نمونه سازی سریع در پزشکی در مقایسه با روش‌های سنتی، منجر به بهبود پیامد جراحی، کوتاه شدن طول مدت عمل و افزایش دقت آن می‌شود.