پرینت سه بعدی

ظهور فناوری چاپ سه بعدی در اکثر صنایع، تقاضا را برای اسکنرهای سه بعدی که قادر به ضبط و پردازش تصاویر و ایجاد یک فایل سه بعدی دقیق و سریع جهت چاپ را افزایش داده است.

تا همین اواخر این تکنولوژی تنها در انحصار شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای با سرمایه بزرگ بوده است. اسکنیفای این فناوری را در اختیار همگان قرار می‌دهد که به راحتی با ایجاد یک تصویر سه بعدی از نمونه، در اسرع وقت و بدون نیاز به یک شرکت ثانویه فایل خود را به صورت سه بعدی پرینت نمایند.